Genereus Groningen - Generous Groningen


Generous Groningen – because the people make the city!
Genereus Groningen – omdat mensen de stad maken!

We want to build a more Generous Groningen.
Wij willen bouwen aan een Genereus Groningen.

Will you join us?! 
Doe je mee?!
* indicates required